Studieressurser

Velg semester:

Første året

1. semester

DAT-101

Programmering  del 1

DAT-100

Datateknikk

DAT-110

Webpublisering  del 1

DAT-104

Multimediedesign

DAT-227

Foto          

2. semester

DAT-101

Programmering  del 2

DAT-110

Webpublisering  del 2

MA-111

Matematikk

DAT-222

Visuell design

Andre året

3. semester

DAT-229

Video del 1

DAT-228

Lyd del 1

EX-109

Filosofi

DAT-200

Grafisk databehandling

4. semester

DAT-229

Video del 2

DAT-228

Lyd del 2

MM-107

Databaser

MM-300

3D-modellering og animasjon

Tredje året

5. semester

MM-200

Apputvikling

DAT215-G

IKT-Prosjekt

IKT200-G

Praksis i arbeidslivet

DAT201-G

Algoritmer og datastrukturer

6. semester

DAT-230

Authoring Software

DAT-303

Bachelor Multimedia

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!