Styret 2021/2022

Pixel sitt styre består av studenter som ble valgt inn August 2021.

Neste årsmøte er satt til høsten 2022, da vil nytt styre velges

Ønsker du å engasjere deg i Pixel? Vi har alltid behov for engasjerte styremedlemer. Klikk her for mer informasjon!

Juni Stormoen

Leder

lederpixel@hotmail.com

1. året bachelor

Guro Hjerpaasen

Nestleder 

1. året bachelor

Sondre Netteland

Økonomiansvarlig  

2. året bachelor

Hannah Mathilde Knutsdatter
Arrangementskomitée

2. året bachelor

Elena Bronfield

Sosiale medier

2. året bachelor

Marthe Bøhmer

Styremedlem

2. året bachelor

Julian Portillo

Styremedlem

1. året bachelor

Fredrik Kristiansen

Styremedlem

1. året bachelor

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!