Æresmedlemmer

Helene Strømø Fosse

Helene Strømø Fosse startet i 2016 linjeforeningen Pixel. Hun stod på for at linjeforeningen skulle bli til, og jobbet hardt de 2 årene hun satt som leder. Med stort engasjement

Haakon Sundbø

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!