Arrangementer med Pixel

Pixel ønsker å ha relevante arrangementer for studentene!

Vi arrangerer workshops og gjesteforelesninger, hvor man kan lære ting man nødvendigvis ikke lærer gjennom studiet, men som fortsatt er viktige emner.

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!