Fotofraf til bankett med GSI

Grimstad Studentidrettslag skal avholde sin årlige bankett den 5 Mars 2022.

I den annledning ønsker de å leie inn en multimediestudent som fotograf på arrangementet.

Kontakt post@gsisport.com ved interesse og mer informasjon!

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!