DAT-227 
Studieressurser

Tidligere eksamener

 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Notater 

 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Eksamen 2015 – Besvarelse Stefan Blomberg 

Pixel korrekturleser dessverre ikke studieressursene som blir sendt inn, så det er forbehold om feilinformasjon i notatene.

Pixel Linjeforeningen for
Multimedieteknologi og -design
Universitetet i Agder, Campus Grimstad

Org. nr. 916 869 770

Følg oss på Facebook!