Spennende prosjekt hos Yi2

Info fra arbeidsgiver:

 

Ser for meg følgende innhold i en leveranse:

 

Prosjektet vil bli delt inn i 3 faser; innsiktsfase, konseptfase og prototyping.

 1. Innsiktsfase
  1. Innsamling av informasjon av kunder og partnere og andre aktører.
  2. Se etter inspirasjon av konkurrenter ” hva er gode nettsider i andre markeder?” 
  3. Hvor er kundene? Bruker kundene nettsidene eller er det kun via SoMe de vet hva som skjer? Hvilke andre kanaler er relevante for kundene?
 1. Konseptfase
  1. Sammenstille innsikten – hva er viktigst.
  2. Utarbeide noen forslag til konsepter/løsninger som treffer brukernes behov
  3. Kanskje gjennom en designworkshop med kunde og flere studenter innen UX?
 2. Prototyping 
  1. Basert på valgt konsept – utarbeide en prototype i f.eks. Figma med flyt – trenger ikke være interaktiv eller «pixel perfekt»  men må forstå hvordan meny og informasjonselementer henger sammen.
  2. Teste prototypen på noen kunder for å se om vi er på rett vei.

Ta kontakt med Edvin Sæverås på telefon: 94 08 21 40, eller kontakt på mail edvin.saeveras@yi2.no om du har spørsmål angående dette prosjektet eller for muligheter i Young Industrial Innovators.